Gedenkboom®

Graag wilt u uw dierbare blijven herinneren. Hij of zij heeft een speciaal plekje in uw hart en wellicht wilt u daarbij ook een tastbaar plekje in uw leven. Is er gekozen voor een crematie, dan blijft de vraag waar de as te verstrooien of een urn te plaatsen. Met een Gedenkboom® is er nu een unieke manier om uw dierbare te gedenken in een levend symbool.

Om te groeien nemen bomen en heesters voedingsstoffen en mineralen op uit de bodem. Dit zijn stoffen die ook in de asresten van een overledene overblijven. Een Gedenkboom® kan de stoffen opnemen indien deze via een uniek procedé in de bodem rond de boom gebracht worden. Zo leeft uw dierbare voort in een boom of heester.

Er kan gekozen worden voor een bestaande boom en heester die al een bijzonder plek in het leven van de overlede innam, in diens of uw tuin bijvoorbeeld. Er kan ook een nieuwe boom of heester gekozen worden, die wordt aangeplant op een door u te kiezen plaats. Maarten H. van Atten, ontwikkelaar van de Gedenkboom® is u graag behulpzaam bij uw keuze en de feitelijke aanplant, desgewenst met een mooie ceremonie.

Gedenkboom®, een unieke asbestemming.

Maarten H. van Atten

Gesina van der Molenstraat 3

2401 MD Alphen aan den Rijn

0172-769159 / 06-22072525

informatie aanvragen